Proje Yönetiminin Temelleri

Description

Bu kurs, sizi, proje yönetiminde giriş seviyesindeki pozisyonlara başvurmanız için gereken becerileri kazandırmaya yönelik altı kursluk serinin ilkidir. Proje yöneticileri, çalıştıkları kurumların başarılı olmasına yardımcı olmak için kritik projelerin yönetilmesinde, planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynar. Bu kursta, temel proje yönetimi terminolojisini keşfedecek ve bir proje yöneticisinin görev ve sorumluluklarını derinlemesine kavrayacaksınız. Ayrıca, bu programı tamamladıktan sonra başvurabileceğiniz iş türlerini size tanıtacağız. Program boyunca, Google’da çalışan proje yöneticilerinden dersler alacaksınız. Bu yöneticiler size sundukları çok boyutlu eğitim sayesinde işteyken uygulayabileceğiniz beceriler edinmenize yardımcı olacaklar.

Bu programı tamamlayan öğrenciler, proje yöneticisi olarak giriş seviyesindeki pozisyonlara başvurmak için gerekli donanıma sahip olacaklar. Herhangi bir deneyiminiz olmasına gerek yok.
Bu kursun sonunda şunları yapabileceksiniz:
– Proje yönetimini tanımlama ve bir projenin ne olduğunu açıklama.
– Çeşitli sektörlerdeki proje yönetimi pozisyonlarını ve sorumluluklarını inceleme.
– Bir proje yöneticisinin başarılı olmasına yardımcı olan temel becerileri ayrıntılı olarak açıklama.
– Bir projenin yaşam döngüsünü tanımlama ve her aşamanın önemini açıklama.
– Farklı program yönetimi metodolojilerini ve yaklaşımlarını karşılaştırma ve belli bir projede hangisinin en etkili olduğunu belirleme.
– Kurumsal yapı ve kültürün ne olduğunu tanımlama ve bunların proje yönetimini nasıl etkilediğini açıklama.
– Değişim yönetimini tanımlama ve proje yöneticisinin bu süreçteki rolünü açıklama.

What’s included